”business case” omkostningspresset intenst og business casene udviser ofte manglende hensyn til langsigtet værdiskabelse

PROJEKTPORTEFØLJESTYRING

Projektporteføljestyring er en struktureret styringsproces, som sikrer ledelsen beslutningsgrundlag og faciliterer strategiske prioriteringer og beslutninger omkring projektporteføljen. Projektporteføljestyring handler således om aktiv ledelse og styring af virksomhedens samlede portefølje af projekter. Dette sker for at sikre at projekterne prioriteres, og at ressourcerne anvendes på de rigtige projekter i forhold til virksomhedens overordnede strategi. Projektporteføljestyring sikrer løbende optimering af porteføljen – og dermed værdiskabelse –, og samtidig udnyttelse af leverancekapaciteten i forhold til arbejdsmængden.

TYPISKE UDFORDRINGER
Manglende overensstemmelse mellem virksomhedens strategiske målsætninger  og de enkelte projekters leverancer og mål
Antallet af igangværende projekter overstiger organisationens leverancekapacitet
Manglende transparens om realisering af de enkelte projekters gevinster
”Lobbyvirksomhed” i ledelsen og lokale interesser afgør prioriteringen og udvælgelsen af projekter – snarere end transparente og objektive prioriteringskriterier
Begrænset omstillingsevne i tilpasningen og prioriteringen af projektporteføljen
 
UDVALGTE AKTIVITETER OG LEVERANCER
Indledende vurdering af eksisterende proces, organisering mv. ifht. best practice
[Re]design og udvikling af styringsstruktur, processer, værktøjer og skabeloner mv.
Mobilisering, implementering og forankring af projektporteføljestyring-setup
Prioritering og selektion af fremtidig projektportefølje

For inspiration, se:

ECG - Kort om projektporteføljestyring

ECG - Projektporteføljestyring og gevinstrealisering i det offentlige 

Kontakt: Jacob Kragh-Hansen, M: +45 2080 0368, M: jkh@executionconsulting.dk

”gevinstrealisering” fra prioritering og udvælgelse af projekterne til den løbende opfølgning på gevinstrealisering