Execution Consulting Group

PROGRAM OG PROJEKTLEDELSE

Program- og projektledelse handler om at skabe størst mulig forretningsværdi i de leverancer som projekterne leverer. Koblingen mellem virksomhedens strategi og det enkelte program- eller projekt skal være entydig, effektiviteten i projektgennemførelsen være høj og løsningerne skal implementeres og forankres i organisationen.

TYPISKE UDFORDRINGER
Manglende kobling mellem  virksomhedens strategi og programmets leverancer og værdiskabelse
Ineffektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af programorganisationen
Manglende struktur, modeller og værktøjer som gør, at organisationen som helhed er ineffektiv i at gennemføre projekter og træffe beslutninger
Uklare roller og ansvar i program- og projektorganisationen og som ikke er tydeligt kommunikeret og forstået i organisationen
Manglende kriterier for projektindstillinger og projektportefølje som vanskeliggør opfølgning på og realisering af de forventede gevinster
 
UDVALGTE AKTIVITETER OG LEVERANCER
Projektledelse i komplekse forretnings- og IT projekter
Design og implementering af program og projektorganisation
Design og implementering af projektmodel, metoder og værktøjer
Review af projekter
Opbygning af projektledelseskompetencer
Sparring om program- og projektledelse

Kontakt: Jacob Kragh-Hansen, M: +45 20 800 368, M: jkh@executionconsulting.dk

Execution Consulting Group