”kommunikation”  Mangel på tydelig og effektiv kommunikation hvor budskaberne drukner i organisationen

Salgsstrategi og Sales Excellence

Salgsorganisationens resultatmål er typisk baseret på: markedsandel, indtjening og kundeloyalitet. Salgsstrategien skal sikre samme retning for alle afdelinger i salgsorganisationen, mens Sales Excellence er fokuseret på de optimale aktiviteter, værktøjer og processer, og dermed understøtter eksekveringen af salgsstrategien

TYPISKE UDFORDRINGER
Salgsstrategien er ikke afstemt med virksomhedens overordnede målsætning eller er ikke konkret nok
Uskarp prioritering mellem kundesegmenterne gør at salgsorganisationen ikke prioriterer sin tid og ressourcer optimalt
Uklar fordeling og manglende løbende evaluering af kundeporteføljen mellem de enkelte salgskanaler resulterer i at kunderne bliver under- eller overserviceret
Mangel på tydelig og effektiv kommunikation hvor budskaberne drukner i organisationen
Uklart hvor mange omkostninger den enkelte kunde faktisk driver, hvilket gør det svært at arbejde med nettoindtjening frem for bruttomargin og umuligt at måle sælgerne på det
 
UDVALGTE AKTIVITETER OG LEVERANCER
Sparring og review af strategi og handlingsplaner
Udarbejdelse og konkretisering af strategi og handlingsplaner
Design og implementering af salgs- og leveranceprocesser
Sparring og review af prisstrategi og prisprocesser
Coaching og sparring i salgsledelse med salgsdirektør eller salgschef

Kontakt: Henrik Jørgensen,M: +45 4090 4639, M: hj@executionconsulting.dk

”forandringsledelse”  Mangel på forandringsledelse som element i at sikre, at nye organisationstiltag implementeres. ”kompetenceudvikling”  Kompetenceafdækning og strategisk kompetenceudvikling