Execution Consulting Group

EXECUTION CONSULTING GROUP

Execution Consulting Group hjælper virksom-heder med at forbedre evnen til at eksekvere og derved sikre at fastlagte strategier og idéer omsættes til konkrete værdiskabende resultater.

 

Execution Consulting Group’s kunder oplever, at konsulenterne er erfarne, operationelle og resultatorienteret.


 

EXECUTION LEVERER YDELSER INDENFOR

>  strategi
>  Projektporteføljestyring
>  Forretningsudvikling
>  Program- og projektledelse
>  Forretningsorienteret IT
>  SALGSSTRATEGI & SALES EXCELLENCE

 

INDUSTRI- OG SEKTOR-ERFARING

>  Finansiel sektor
>  Energisektor
>  Transportsektor
>  Servicesektor

>  Uddannelsessektor
>  Offentlig virksomhed

Execution Consulting Group