”Forbedring af toplinen” Forbedring af virksomhedens salgsstrategi, salgskanaler, salgskapacitet og kompetencer er et væsentlig element på vejen i mod forbedring af toplinien.  ”Forbedring af salg” Forbedring af virksomhedens salgskapacitet og kompetencer er et væsentlig element på vejen i mod forbedring af toplinien. Konkret træning og fokuseret coaching af nøglemedarbejdere er specifikke elementer som kan have en stærk effekt på kort og lang sigt. ”Salgsforbedring” Forbedring af virksomhedens salgskapacitet og kompetencer er et væsentlig element på vejen i mod forbedring af toplinien. Konkret træning og fokuseret coaching af nøglemedarbejdere er specifikke elementer som kan have en stærk effekt på kort og lang sigt.

FORRETNINGSUDVIKLING

Forretningsudvikling handler grundlæggende om at optimere omsætningen  og/eller omkostningerne. Omsætningen øges typisk ved at udvikle nye markeder, produkter mv. med fokus på salg og innovation. Omkostningerne optimeres ved at evaluere og optimere den underliggende omkostningsstruktur – fokus på hurtige taktiske reduktioner og varige strukturelle reduktioner.

TYPISKE UDFORDRINGER
Forretnings- og leverancemodellen er ikke tilpasset ændret strategi og markedsvilkår mv.

Aktivitetsniveau, kapacitet og leverandøraftaler er ikke optimeret og understøtter ikke bund linje tiltag

Manglende effektiv struktur, model, værktøjer og kompetencer til at optimere arbejdsprocesser

Mangler en effektiv målstyring som kan understøtte den ønskede adfærd i organisationen
 
UDVALGTE AKTIVITETER OG LEVERANCER
Vurdering og tilpasning af forretnings- og leverancemodel
Design og implementering af salgs- og innovationsprocesser
Procesmodellering og procesoptimering gennem blandt andet IT projekter
Prioritering og selektering af målsætninger og KPI’er
Udvikling af balance scorecard – herunder rapporteringssystem, datakilder mv.

For inspiration, se: ECG - Tilpasning af forretningsmodel

Kontakt: Henrik Jørgensen, M: +45 4090 4639, M: hj@executionconsulting.dk

”Innovation til forbedring af toplinien”  Innovation i produkter og kundevendte processer er en væsentlig driver for forbedring af virksomhedens toplinie.  ”Forbedring af bundlinien” Optimering af forretningsprocesser for at sikre en forbedret indtjening. ”Forøgelse af profit” Mange virksomheder er fanget af et fokus på volumen på bekostning af profit. Et review og en refokusering af virksomhedens forretningsfokus i mod forbedret profit fremfor omsætning er nødvendig for sikre langtidssikret værdiskabelse.