”eksekvering” moblisering af strategisk handlekraft - og derved reel eksekvering på strategien – udebliver.  ”strategi” etablering af en realistisk og direkte eksekverbar strategi og handlingsplan, konkretiseret gennnem

STRATEGI

Forretningsstrategi handler grundlæggende om ”hvor” og ”hvordan” virksomheden vil konkurrere – og dermed skabe værdi for sine aktionærer, kunder og medarbejdere. Det drejer sig om strategiske beslutninger om til- og fravalg af markeder, produkter og kundesegmenter - og samtidig skabe og udnytte konkurrencemæssige fordele mv.

TYPISKE UDFORDRINGER
Strategiarbejdet udmøntes alene i forkromede strategiplaner uden fokus på mobiliseringen af strategisk handlekraft – og derved reel strategieksekvering
Strategien er ikke i tilstrækkelig grad operationaliseret ved nedbrydning fra virksomheds-niveau til afdelings- og medarbejderniveau i form af klart definerede målsætninger, projekter og aktiviteter
Manglende sammenhæng mellem virksomhedens strategi, strategiske målsætninger og mål på tværs af organisationen
Begrænset ejerskab i hele ledelsen til den nye strategi
Manglende opfølgning på implementeringen af strategien og realisering af strategiske målsætninger
 
UDVALGTE AKTIVITETER OG LEVERANCER
Sparring og review af strategi og handlingsplaner
Udarbejdelse og konkretisering af strategi og handlingsplaner
Design og facilitering af strategiprocesser
Gennemførelse af markeds- og konkurrentanalyser
Implementeringsplanlægning

For inspiration, se: ECG - Strategisk tilpasning og gearing til vækst

Kontakt: Jacob Kragh-Hansen, M: +45 2080 0368, M: jkh@executionconsulting.dk

 
”handlingsplan” direkte eksekverbar strategi og handlingsplan, konkretiseret gennem strategiske initiativer og projekter - ”blue ocean strategy” gennemførelse af blue ocean strategy forløb - ”konkurrentanalyser”  gennemførelse af markeds- og konkurrentanalyser