S” Review af it-projekter, og konkrete genopretnings actions”  Programmer og projekter som efter gentagne forsinkelser giver usikkerhed om hvad der skal til for at sikre successen kan have behov for et Time Out. Her vil et eksternt review af projektets sundhedstilstand sikre fokus på projektets success via ændring af strukturer, kompetencer og frembringe konkrete løsninger på projektets problemer.

FORRETNINGSORIENTERET IT

Der findes ikke længere ”rene” IT-projekter, men et stort antal forretningsprojekter med et betydeligt it indhold, hvor IT-kompetencer spiller en væsentlig rolle i eksekveringen og sikring af projekternes business case.

 

TYPISKE UDFORDRINGER
Eksekvering af virksomhedens  IT-projekter opleves utilstrækkelig af forretningen, og der er fra forretningens synspunkt manglende  evne i it organisationen til at levere  
IT-organisationen oplever manglende  prioritering  af  projekter, og kvalificeret medspil i projekterne
Forretningen og IT har projekter som giver usikkerhed  om hvad der skal til for at gennemføre efter gentagne forsinkelser
Fokusering og afstemning af forventninger imellem forretningen og IT er manglende, hvilket skaber konflikter og manglende leverance
 
UDVALGTE AKTIVITETER OG LEVERANCER
Udvikling af IT- og sourcing-strategi
Udvikling af forretningsorienteret og re-fokusering af IT-funktionen
Projektledelse af komplekse IT-programmer og projekter
Review af IT-projekter, og konkrete genopretnings actions
Senior deltagelse i styregruppe i IT-programmer og projekter
Deltagelse med kritiske kompetencer [kravspec., arkitektur, test, forandringsledelse]

Kontakt: Henrik Jørgensen, M: +45 4090 4639, M: hj@executionconsulting.dk

Execution Consulting Group