Execution Consulting Group

STRATEGI

Entydigt strategisk grundlag for vækst

KUNDENS UDFORDRING
Virksomheden havde formuleret en overordnet vision , men havde ikke et entydigt strategisk grundlag med konkrete og operationelle målsætninger og initiativer som ledelsen kunne eksekvere på.
 
TILGANG TIL OPGAVEN

Gennem et workshopbaseret forløb blev  virksomhedens fremtidige markeder, segmenter og produktportefølje fastlagt. Grundlaget for forløbet, skete med afsæt i en fakta-baseret markeds- og produktanalyse, suppleret med et organisatorisk review. Det strategiske roadmap blev herefter konkretiseret gennem fastlæggelse af strategiske målsætninger, kritiske succesfaktorer, KPI’ere samt indsatsområder mv. Som del af nedbrydningen af strategien til de enkelte funktionsområder, blev der udarbejdet strategi- og handlingsplaner for samtlige afdelinger og med direkte kobling til ledernes bonusmål.

 
KUNDENS UDBYTTE
Virksomheden fik etableret et strategisk roadmap  med klare prioriteter, målsætninger og aktiviteter. Porteføljen af strategiske initiativer og projekter blev konkretiseret, prioriteret og selekteret i forhold til den eksisterende portefølje af igangværende projekter og initiativer. Herudover blev der etableret et entydigt ejerskab til de fastlagte mål og initiativer, samt udviklet en ramme for opfølgning på gevinstrealisering og strategisk ledelsesrapportering.
Execution Consulting Group